Góp ý dự thảo

Dự thảo Nghị định Quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến