Góp ý dự thảo

Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Gây mê – Hồi sức
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến