Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định về việc Cấp và báo cáo thống kê Giấy báo tử, Giấy chứng nhận y tế về nguyên nhân tử vong
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến