Góp ý dự thảo

Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ đa khoa
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến