Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến