Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến