Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến