Góp ý dự thảo

Dự thảo Quyết định Về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, do tham gia cứu nạn, do rủi ro của kỹ thuật y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến