Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến