Góp ý dự thảo

Thông tư Bổ sung nội dung khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ trong Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến