Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến