Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ khám bệnh, chữa bệnh của nhân viên y tế làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến