Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trong lĩnh vực y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến