Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ...
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến