Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến