Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảoThông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng 04/10/2020 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 29/09/2020 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 21/09/2020 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, hướng dẫn sử dụng và danh mục loài dược liệu quý, hiếm, đặc hữu 21/09/2020 Góp ý
5 Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030" 20/09/2020 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ 01/09/2020 Góp ý
7 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Mẫu dạng rắn và dạng lỏng - Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp phân hủy nhiệt, hỗn hống và đo phổ hấp thụ nguyên tử. 23/08/2020 Góp ý
8 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm chức năng: Xác định hàm lượng Valerenic acid bằng phương pháp pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV) 23/08/2020 Góp ý
9 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Silymarin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 23/08/2020 Góp ý
10 Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Alpha Lipoic acid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 23/08/2020 Góp ý

Thăm dò ý kiến