Chuyển đổi sổ y tế

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

Friday 2023-05-26 08:55

Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2023

Thursday 2023-05-25 08:53

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án 06 của Bộ Y tế năm 2023

Wednesday 2023-05-10 08:33

Ưu tiên triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Monday 2023-03-20 08:12

Hội nghị triển khai liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo Đề án 06 của Chính phủ

Thursday 2023-03-23 02:04

Đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Friday 2023-06-16 03:54

Thăm dò ý kiến