Quyết định 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ

06/04/2023 | 20:13 PM

 | 

Bộ Y tế ban hành Quyết định 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Quyết định 1710/QĐ-BYT, nhằm thúc đẩy triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử; Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã đặt ra chỉ tiêu trong Kế hoạch hằng năm như sau:

Chi tiết Quyết định 1710/QĐ-BYT xem tại đây


Thăm dò ý kiến