Phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

14/06/2023 | 15:18 PM

 | 

Ngày 13/6/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BYT phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Quyết định số 2491/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 xem tại đây


Thăm dò ý kiến