Nghị quyết 157- QN/BCS về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

06/03/2023 | 17:30 PM

 | 

 

Ngày 03/02/2023, Ban Cán sụ Đảng Bộ Y tế banh hành Nghị quyết 157- QN/BCS về chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây


Thăm dò ý kiến