Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022

11/03/2022 | 21:09 PM

 | 

Ngày 10/03/2022, Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch số 579/QĐ-BYT về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây


Thăm dò ý kiến