Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021-2025

31/12/2021 | 21:15 PM

 | 

Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch số 5969/QĐ-BYT về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021-2025.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây


Thăm dò ý kiến