Bộ Y tế Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/12/2020 | 21:36 PM

 | 

Ngày 22/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5316/QĐ-BYT duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chi tiết Quyết định 5316/QĐ-BYT xem tại đây


Thăm dò ý kiến