Sẽ sửa quy định tiêm vaccine trong tiêm chủng mở rộng

04/06/2024 | 10:23 AM

 | 

Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã thống nhất đưa IPV mũi 2 vào tiêm chủng mở rộng cho trẻ lúc 9 tháng tuổi. Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đang trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, trong đó có lịch tiêm chủng vaccine phòng bại liệt.

 

Chỉ tiêu 26 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế có nội dung:

"Tiêm chủng đầy đủ là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đủ liều từng loại vaccine phòng bệnh theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tính trên 100 trẻ trong diện tiêm chủng của một vùng, một địa phương.

... 1 liều tiêm phòng bại liệt (IPV) hoặc 3 liều uống vaccine phòng bại liệt (bOPV)".

Theo y tế cơ sở đang thực hiện hiện nay thì phải là 1 liều tiêm phòng bại liệt IPV và 3 liều uống vaccine phòng bại liệt bOPV.

Ông Đinh Ngọc Cao (Ninh Bình) đề nghị cơ quan có thẩm quyền có chỉnh lý để làm căn cứ tính chỉ tiêu ngành Y tế.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, cụ thể, Chỉ tiêu 26: Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine (%). Khái niệm tiêm chủng đầy đủ là số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đủ liều từng loại vaccine phòng bệnh theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tính trên 100 trẻ trong diện tiêm chủng của một vùng, một địa phương.

Các cơ sở y tế trên toàn quốc đã sử dụng phần mềm quản lý từng đối tượng tiêm chủng và báo cáo số liệu về tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đã được tự động kết xuất từ máy tính theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Liên quan đến lịch tiêm, uống vaccine phòng bại liệt đang áp dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng như sau: Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 về ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc:

- Vaccine bại liệt uống đa giá (bOPV): Cho trẻ em dưới 1 tuổi uống 3 liều: Lần 1: Khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; Lần 2: Ít nhất 1 tháng sau lần 1; Lần 3: Ít nhất 1 tháng sau lần 2.

- Vaccine bại liệt tiêm đa giá (IPV): Tiêm khi trẻ đủ 5 tháng tuổi.

Tại Quyết định số 3018/QĐ-BYT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong đó đề cập đến triển khai tiêm vaccine IPV mũi 2 cho trẻ 9 tháng tuổi.

Tại Văn bản số 3721/BYT-DP ngày 13/7/2022 của Bộ Y tế trong đó nêu: Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã thống nhất đưa IPV mũi 2 vào tiêm chủng mở rộng cho trẻ lúc 9 tháng tuổi. Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đang trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư sửa đổi, trong đó lịch tiêm chủng vaccine phòng bại liệt như sau:

- Vaccine bại liệt uống: Uống lần 1: Khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; Uống lần 2: Ít nhất 1 tháng sau lần 1; Uống lần 3: Ít nhất 1 tháng sau lần 2.

- Vaccine bại liệt tiêm: Tiêm lần 1: Khi trẻ đủ 5 tháng tuổi; Tiêm lần 2: Khi trẻ đủ 9 tháng tuổi.

Theo kế hoạch, sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư về chuyên môn, thì Thông tư liên quan (trong đó có Thông tư 20) sẽ được chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Nguồn: Chinhphu.vn


Thăm dò ý kiến