Thông tin tuyển dụng

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Tuesday 2015-08-25 02:00

Thông báo tuyển dụng Kế toán dự án làm việc cho Dự án Hợp tâc Y tế với Tổ chức Y tế thế giới do WHO tài trợ

Tuesday 2014-08-11 19:17

Thông báo tuyển tư vấn của Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông-giai đoạn 2”

Monday 2014-02-09 20:19

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức Cục Y tế dự phòng năm 2012

Tuesday 2013-02-19 02:50

Thăm dò ý kiến