Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

01/02/2018 | 09:21 AM

 | 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Y tế trân trọng thông báo nội dung thi tuyển công chức năm 2017:

tg-2018-80-1.pdftg-2018-80-1.pdf


Thăm dò ý kiến