Thông tin dự án đầu tư

Đề nghị báo giá dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, xuất cấp hàng hóa phòng, chống thiên tai

Thursday 2023-02-09 09:23

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý cơ quan Bộ Y tế

Tuesday 2022-10-18 01:50

Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

Thursday 2022-07-28 03:03

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu tập trung quốc gia sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác giai đoạn 2022-2023

Tuesday 2022-05-17 09:05

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc chống lao hàng 1 năm 2022-2023

Saturday 2022-01-22 06:54

Bệnh viện trung ương Thái Nguyên thông báo mời nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết

Tuesday 2021-11-16 07:04

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị Cung cấp vé máy bay phục vụ đi lại, công tác của cán bộ công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế

Wednesday 2021-11-03 07:21

Thông báo Nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 2

Wednesday 2021-09-01 00:59

Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ vé máy bay

Thursday 2021-08-12 04:50

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

Thursday 2021-07-29 01:42

Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời các đơn vị cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

Tuesday 2021-07-13 07:03

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế thông báo mời chào giá Hóa chất khử khuẩn vụ phục công tác phòng, chống thên tai dịch bệnh

Wednesday 2021-06-23 09:16

Sở Y tế Quảng Ninh mời chào giá hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Tuesday 2021-06-01 02:05

Sở Y tế Hải Phòng thông báo báo giá trang thiết bị

Wednesday 2020-10-14 08:21

Thăm dò ý kiến