Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời các đơn vị cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

13/07/2021 | 14:03 PM

 | 

 

Thực hiện Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay phục vụ đi lại, công tác của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế, Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời các đơn vị cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay, cụ thể như sau:

Tên dịch vụ cung cấp: dịch vụ vé máy bay phục vụ đi lại, công tác của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế.

Thời gian cung cấp: 24 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Cam kết dịch vụ: Thực hiện theo Hồ sơ yêu cầu đính kèm.

Thời gian hiệu lực của Hồ sơ năng lực: 60 ngày.

Hồ sơ năng lực ghi rõ ngày và có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ và gửi về Văn phòng Bộ Y tế (phòng Tài chính – Kế toán, phòng 105, nhà B, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 28/07/2021 để tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Hồ sơ yêu cầu


Thăm dò ý kiến