Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ yêu cầu cung cấp Hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay

29/07/2021 | 08:42 AM

 | 

Ngày 13/7/2021, Văn phòng Bộ Y tế  đã có thông báo mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay nhận Hồ sơ yêu cầu và nộp Hồ sơ năng lực cung cấp dịch vụ vé máy bay cho cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế, nội dung chi tiết tại mục Thông tin dự án đầu tư (Thông tin đấu thầu và mua sắm công), thời gian tiếp nhận hồ sơ không muộn hơn 09h00 ngày 28/7/2021. Tuy nhiên, hiện tại Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT –TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố Hà Nội, nên ảnh hưởng đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực của các đơn vị tham gia.

Nay Văn phòng Bộ Y tế gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ năng lực đến hết 09h00 ngày 13/8/2021.

Văn phòng Bộ Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị được biết và tiếp tục cung cấp hồ sơ năng lực dịch vụ vé máy bay theo yêu cầu.

Thông tin chi tiết xem tại đây


Thăm dò ý kiến