Sở Y tế Quảng Ninh mời chào giá hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19

01/06/2021 | 09:05 AM

 | 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Để phục vụ công tác lập dự toán cho kế hoạch mua sắm, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đề nghị quý Công ty, đơn vị cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:

1. Báo giá các thiết bị theo như tên, số lượng tại phụ lục 1.

(Cấu hình cung cấp tại phụ lục 2 là thông tin để đơn vị cung cấp tham khảo lập báo giá, đơn vị có thể báo giá cấu hình tương đương)

2. Yêu cầu báo giá:

+ Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trong báo giá đơn vị cung cấp các thông tin về:

+ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị mà đơn vị cung cấp.

+ Số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (đối với các thiết bị phải đăng ký lưu hành hoặc cấp phép nhập khẩu).

+ Nhóm cụ thể của từng chủng loại (chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế).

+ Phân loại A, B, C, D (chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế).

+ Giá cụ thể của từng chủng loại, thành tiền và chi phí dịch vụ liên quan (nếu có) để thực hiện việc cung cấp, lắp đặt tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Các thông tin liên quan đến thời gian bảo hành, bảo trì thiết bị và các thông tin cần thiết khác.

(Đơn vị chào giá chi tiết, tối thiểu gồm các nội dung theo phụ lục 3)

3. Cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật gồm: Catalogue, bảng tính năng kỹ thuật sản phẩm (Technical Specifications) bản chính tiếng Anh (bắt buộc) và bản dịch tiếng Việt, các tài liệu kỹ thuật khác để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa.

4. Cung cấp kèm theo hợp đồng các thiết bị tương tự đã giao dịch trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

Quý Công ty, đơn vị gửi báo giá, tài liệu kèm theo, 01 USB lưu bản mềm các tài liệu mà đơn vị cung cấp đến Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện trước 09 giờ 00 ngày 04/6/2021.

Nơi nhận: Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 19 Trụ sở Liên cơ quan số 03, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Huy Phong, số điện thoại: 0936.965.887.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh rất mong sự hợp tác của các Quý Công ty, đơn vị./.


Thăm dò ý kiến