Bệnh viện trung ương Thái Nguyên thông báo mời nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết

16/11/2021 | 14:04 PM

 | 

Bệnh viện trung ương Thái Nguyên thông báo mời nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết


Thăm dò ý kiến