Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt Trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện (lần 2)

08/10/2020 | 15:36 PM

 | 

Bệnh viện Trung ương Huế thông báo mời đối tác tham dự liên doanh, liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.


Thăm dò ý kiến