Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, đầu tư khai thác trang thiết bị y tế

16/06/2020 | 10:38 AM

 | 

 

          Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Bệnh viện vào mục đích liên doanh liên kết.

          Thông tin cụ thể như sau: Thông báo của BVPSTW


Thăm dò ý kiến