Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thông tin
Tóm tắt tiểu sử
Ngày sinh: 02 - 02 – 1929
Nguyên quán: Hành Thiện (nay là xã Xuân Hồng), Xuân Trường, Nam Định
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Quá trình học tập và công tác:
– 3/1945: Hoạt động bí mật trong tổ chức Thanh niên cứu quốc huyện Xuân Trường.
– 1949: Được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam - huyện ủy viên.
– 1952-1954: Học sinh Trường Y sĩ Việt Nam liên khu 3-4, Trưởng Ty Y tế Thái Bình.
– 1954-1960: Quản đốc Bệnh viện C - Hải Phòng, Quản đốc Viện Điều dưỡng Hải Phòng.
– 1960-1978: Chủ nhiệm Khoa Nội, Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy Hải Phòng.
– 11/1978: Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
– 4/1982-1988: Bộ trưởng Bộ Y tế.
– Phó Chủ tịch ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
– Chủ tịch Phân ban hợp tác kinh tế văn hóa Việt Nam - Angola.
– Đại biểu Quốc hội khóa VII, khóa VIII.
– Ông mất ngày 9-9-1988.
Lĩnh vực phụ trách
Thành tích nổi bật:

Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có công tổ chức xây dựng Ngành Y tế phục vụ hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và xây dựng đất nước trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Trong bối cảnh thập kỷ 80 thế kỷ 20, nền kinh tế đất nước gặp muôn vàn khó khăn nhưng ông đã lãnh đạo ngành bằng mọi biện pháp thích hợp để phòng bệnh, chống dịch, chữa bệnh cho nhân dân.​

Thăm dò ý kiến