Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thông tin
Tóm tắt tiểu sử
Ngày sinh: 22 -12 - 1906
Quê quán: Xã Mỹ Chánh (nay là Mỹ Hiệp), Chợ Mới, Long Xuyên (nay là Long An)
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Quá trình học tập và công tác:
– 1927: Học tại Trường Y khoa Hà Nội.
– 1931-1933: Sang Pháp học và tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Pháp.
– 1934-1945: Làm việc tại phòng mạch tư tại Sài Gòn.
– Tham gia hoạt động cách mạng năm 1945.
– 1945: Thành viên Hội đồng cố vấn ủy ban Nhân dân Nam bộ.
– 9/1945: Trưởng Ban Y tế và Bào chế của Sở Y tế Nam bộ.
– 1/1946: Đại biểu Quốc hội khóa I của tỉnh Long Xuyên.
– 3/1946: ủy viên Ban Vận động trí thức, tiếp tế thuốc cho khu 7 để săn sóc cán bộ hoạt động nội thành và ở chiến khu về.
– 6/1947: ủy viên ủy ban Hành chính kháng chiến Nam bộ, Giám đốc Sở Y tế Quân dân y Nam bộ.
– 1954: Tập kết ra Bắc.
– 3/1955: Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Nam bộ đi dự Hội nghị châu á tại Tân Đê Li (ấn Độ).
– 7/1955: Giám đốc Bệnh viện 303.
– 5/1956: Viện trưởng Viện Vi trùng học.
– Đại biểu Quốc hội khóa I, II, III. – 1956: ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội.
– 1960-1971: Phó Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội.
– 1958: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông y, Chủ nhiệm Bộ môn Y học dân tộc, Trường Đại học Y Hà Nội.
– 4/1969-1974: Bộ trưởng Bộ Y tế.
– 5/1970: Bí thư Đảng đoàn Bộ Y tế.
– 1975: Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.
– Ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. – Ông mất ngày 4-8-1998.
Lĩnh vực phụ trách
Thành tích nổi bật:
- BS. Nguyễn Văn Hưởng là một trong những thầy thuốc đông y nổi tiếng của Việt Nam, ông có công lớn trong việc phổ biến và sử dụng thuốc nam để chữa bệnh. Đông y ngày càng được khẳng định trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh.
- Tiếp tục sự nghiệp xây dựng Ngành Y tế đáp ứng yêu cầu sản xuất - chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ đồng thời xây dựng được mạng lưới y tế từ Trung ương đến cơ sở tại miền Nam, phục vụ đẩy mạnh công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân ta.

Khen thưởng:
- Được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân huy chương khác.
- Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.
- Danh hiệu Anh hùng Lao động.
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Kỹ thuật năm 1996.​

Thăm dò ý kiến