Hỏi đáp

Tìm kiếm

Thời gian trực tiếp làm chuyên môn trong giai đoạn tập sự hưởng 85% lương có được tính là thời gian làm chuyên môn kỹ thuật y tế hay không? Bác sỹ có từ 2-3 lần chuyển đổi nơi làm việc, có tới 2-3 lần tập sự hưởng 85%......
 Xác nhận thời gian làm chuyên môn kỹ thuật y tế : những người công tác trong lĩnh vực đặc biệt: lao, phong, tâm thần, … có cần Giấy xác......
Chiến trường B, C, K là chiến trường gì?

Những người làm công tác quản lý, viên chức làm việc trong các phòng, ban, văn phòng của Viện là Cử nhân sinh học, Cử nhân Hóa học, Kỹ sư nông nghiệp cũng làm ở những vị trí quản lý nói trên......

Thầy thuốc là trưởng, phó khoa các bệnh viện và trung tâm chuyên khoa có phải là thầy thuốc làm công tác quản lý y tế hay không?
Có 21 - 25 của 25 văn bản

Thăm dò ý kiến