HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Wednesday 2024-07-24 11:54

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Monday 2024-07-22 09:03

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Monday 2024-07-21 22:19

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Monday 2024-07-21 22:11

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Friday 2024-07-19 09:07

Bộ Y tế bổ nhiệm Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Thursday 2024-07-18 05:18

WHO phối hợp với tổ chức Resolve To Safe Life tiếp tục hỗ trợ chương trình giảm muối và quản lý tăng huyết áp tại Việt Nam

Wednesday 2024-07-17 10:38

Lực lượng điều dưỡng thể hiện sự chuyên nghiệp, kiên trì và trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ nhân dân

Tuesday 2024-07-16 14:57

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Tuesday 2024-07-16 08:30

Thủ tướng: '5 đẩy mạnh' trong cải cách hành chính để huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Monday 2024-07-15 07:17

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự chương trình “ Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

Saturday 2024-07-13 12:28

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế ứng phó với dịch bệnh tại Việt Nam

Saturday 2024-07-13 00:56

Tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm sau đại dịch

Saturday 2024-07-13 00:50

Công tác dân số đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo

Friday 2024-07-12 03:49

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm, làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Dân số tỉnh Thái Bình

Friday 2024-07-12 01:28

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sức khoẻ nhân dân” cho Phó Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam

Friday 2024-07-12 01:12

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Thursday 2024-07-11 12:42

Phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương thành đầu tàu trong hệ thống Nhi khoa

Thursday 2024-07-11 09:08

Tháo gỡ khó khăn trong việc cấp hồ sơ lưu hành, sản xuất, nhập khẩu thiết bị y tế

Thursday 2024-07-11 08:29

Đảng bộ Cục Quản lý Môi trường Y tế tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024

Thursday 2024-07-11 00:42

Asset Publisher Asset Publisher

Kết luận của đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về Đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025 và Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.1

12/04/2023 | 15:49 PM

 | 

 

Ngày 10/4/2023, tại Bộ Y tế, đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025 và dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.1. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (Sau đây gọi chung là Đơn vị).

Sau khi nghe báo cáo của Cục Công nghệ thông tin về dự thảo Đề án và Kiến trúc, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận như sau:

1. Đề nghị các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06 có liên quan tới các đơn vị và đề nghị khi họp liên quan đến đơn vị nào, đơn vị đó cử Lãnh đạo đi họp, các đơn vị khác ít liên quan thì có thể cử Trưởng phòng đi họp nhưng bảo đảm phải nắm được việc và được Trưởng đơn vị ủy quyền, tránh tình trạng chỉ đi để điểm danh có mặt đơn vị. Lãnh đạo Bộ cũng biểu dương các đơn vị hoàn thành tốt công tác công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua, phê bình một số đơn vị lơ là trong việc này.

2. Cục Công nghệ thông tin đề xuất, trình Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá lại tổng thể hiện trạng công nghệ thông tin, kể cả cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực, trước ngày 12/4/2023; Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng công nghệ thông tin, hạ tầng, nhân lực, vật lực công nghệ thông tin của Cơ quan Bộ Y tế đến đâu, qua đó có đề xuất phù hợp. Tổ công tác vừa đánh giá, vừa đề xuất và tương tự như vậy, sau này Tổ công tác còn có làm nhiệm vụ rà soát giúp công nghệ thông tin giám sát trong quá trình triển khai các công tác liên quan tới công nghệ thông tin. Lãnh đạo Bộ một lần nữa đề nghị các đơn vị, các đề án, dự án khi có được nguồn huy động liên quan đến công nghệ thông tin có thể từ nguồn ngân sách, từ nguồn viện trợ trong nước, ngoài nước bắt buộc phải hỏi ý kiến đầu mối là Cục Công nghệ thông tin. Lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, Văn phòng Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phân rõ nhiệm vụ quản lý liên quan đến công nghệ thông tin sau khi Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia được thành lập.

3. Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 là phiên bản cập nhật của Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0 nhằm thống nhất Quy hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế bám sát chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Y tế tại Nghị định số 95/2022/NĐ-CP, bên cạnh việc thành lập Tổ công tác, Lãnh đạo Bộ đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung theo chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi góp ý bằng văn bản về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/4/2023 để tổng hợp, trình ban hành.

4. Đối với dự thảo Đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025:

a) Đề nghị các đơn vị có văn bản góp ý gửi Cục Công nghệ thông tin trước ngày 14/4/2023;

b) Cục Công nghệ thông tin tổng hợp, hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 17/4/2023;

c) Cục Công nghệ thông tin đầu mối dự thảo Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án trên.

5. Các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1710/QĐ-BYT ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật, khẳng định danh mục dữ liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị để đưa vào dự thảo Nghị định nhằm quản lý thống nhất dữ liệu lĩnh vực y tế theo yêu cầu của Cục Công nghệ thông tin tại Công văn số 151/CNTT-DLYT ngày 01/3/2023. Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế sớm hoàn thành Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế, trình tháng 11/2023.

7. Cục Công nghệ thông tin báo cáo Bộ trưởng chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế trong tuần tới.

8. Cục Quản lý Dược rà soát, báo cáo, đề xuất cụ thể về hệ thống dược quốc gia, gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp.

9. Vụ Kế hoạch – Tài chính bám sát công văn gửi Bộ Tài chính đề xuất kinh phí bổ sung 75 tỷ đồng cho công nghệ thông tin của Bộ Y tế, phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những phát sinh để đảm bảo kinh phí cho công nghệ thông tin năm 2023.

10. Đề nghị các đơn vị coi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Đề án 06 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của đơn vị mình, đặc biệt là nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo thích ứng và theo kịp các Bộ, ngành khác trong công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số./.

Chi tiết kết luận xem tại đây


Thăm dò ý kiến