Hội nghị xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-Cp ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế

23/11/2022 | 08:51 AM

 | 

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, trong đó tại điểm c khoản 12 mục I quy định: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 11/2022 và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ,

Ngày 22/11/2022, tại trụ sở Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y  tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế Nguyễn Minh Lợi đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT), đáp ứng yêu cầu hội nhập lĩnh vực TTBYT trong khu vực và trên thế giới, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,…Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định đã phát sinh những tình huống mới, gây khó khăn cho việc cung ứng, mua sắm, đấu thầu TTBYT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, có nguy cơ gây thiếu hụt nguồn cung trang thiết bị y tế và ảnh hưởng tới việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Vụ trưởng Nguyễn Minh Lợi bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị cần phát huy vai trò, trách nhiệm để tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến sâu sắc, thiết thực, hiệu quả cho việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 11/2022 với chất lượng cao, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người dân, doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành; các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Y tế; Đại diện các Bệnh viện, Viện, Trường Y Dược; đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Hội, tổ chức trang thiết bị y tế; đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế ở trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại hội nghị


Thăm dò ý kiến