Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID - 19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên do dịch bệnh COVID - 19 23/07/2022 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 17/07/2022 Góp ý
3 Dự thảo THông tư hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục 04/07/2022 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV 05/06/2022 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 07/06/2022 Góp ý
6 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 31/05/2022 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm 30/05/2022 Góp ý

Thăm dò ý kiến