Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến