Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2015/TTBYT ngày 25/5/2015 của bộ trưởng bộ y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến