Tỉnh Quảng Nam

02/07/2014 | 13:33 PM

 | 

TT

Tên BV

Số chi tiết

Địa chỉ Xã/phường

Quận/Huyện

1

Sở Y tế Quảng Nam

 

Anh Lân: 0905.281353

 

2

TT Y tế huyện Núi Thành - QN

0963711919

TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam

Núi Thành

3

Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam

0964091919

TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

TP Tam Kỳ

4

TT y tế TP. Hội An

0967101919

TP Hội An - Quảng Nam

TP Hội An

5

TT Y tế huyện Đại Lộc

0967051919

Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam

Điện Bàn

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Tánh Linh

0968731919

VP: 062.3880088

 

7

Bệnh viên Đa khoa TN Tâm Phúc

0969491919

VP: 062.3720720

 

8

Trung tâm y tế huyện Rạch Giá

0965251212

Số điện thoại liên hệ 0986541075.

 

9

Trung tâm y tế huyện Kiên Hải

0965321212

Số điện thoại liên hệ 0986541075.

 

10

Bệnh viện Ngoại sản Tây Nguyên

0969141919

Trợ lý GĐ 0982.063.064

 

11

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

0967861919

PGĐ 0905.128.899

 

12

Bệnh viện Mắt tỉnh Đăk Lăk

0967851919

GĐ 0913.484389

 


Thăm dò ý kiến