nơi đăng ký khám bệnh đầu tiên, thường là bệnh viện gần nhất, ở nông thôn thường là bệnh viện huyện

25/04/2015 | 09:20 AM

 | 

Câu Hỏi: Trong giấy BHYT có dòng: nơi đăng ký khám bệnh đầu tiên, thường là bệnh viện gần nhất, ở nông thôn thường là bệnh viện huyện, nhưng tại sao vẫn bắt bệnh nhân đi khám, điều trị phải có giấy giới thiệu của trạm y tế xã, hoặc của cơ quan, như vậy có phải vẫn gây phiền hà không? Có thể bỏ thủ tục này được không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về BHYT, người tham gia BHYT khi có nhu cầu khám chữa bệnh cần đến cơ sở y tế đã đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu đã ghi trên Thẻ BHYT (trừ trường hợp cấp cứu có thể đến bất kỳ cơ sở y tế nào) để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định mà không cần phải giấy giới thiệu chuyển tuyến. Trường hợp phải chuyển tuyến theo yêu cầu chuyên môn, người bệnh sẽ có giấy giới thiệu của nơi chuyển đi.

Cũng theo quy định của Luật BHYT, từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.​Related news

Thăm dò ý kiến