Đối tượng điều chỉnh chế độ khám, chữa bệnh theo hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương

13/09/2016 | 02:27 AM

 | 

Tôi làm việc liên tục từ năm 1971 đến năm 2013, là Giám đốc Điện lực, hệ số lương 5,32, được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Vậy, tôi có thuộc đối tượng điều chỉnh chế độ khám, chữa bệnh theo hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương không?

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo Hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 về việc điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương, tại  Phần I, khoản 3: cán bộ công chức, viên chức (bao gồm đương chức hoặc nguyên chức) có mức lương chuyên môn nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 3 (hệ số 5,08) trở lên là đối tượng B và được khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế là các Bệnh viện bảo vệ sức khỏe cán bộ: Bệnh viện Hữu Nghị, C Đà Nẵng và Thống Nhất. Vậy nếu Ông/Bà thuộc diện trên sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh chế độ khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.​


Thăm dò ý kiến