Vụ Bảo hiểm y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732347
Fax:
Thư điện tử: bhyt@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Trần Thị Trang
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: tranthitrang@@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Trí Dũng
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: dungnt.bh@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Vũ Nữ Anh
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: vunuanh@@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Hoàng Trung Tuấn
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: Hoangtrungtuan@@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến