Vụ Bảo hiểm y tế

Địa chỉ: Tầng 6, nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732347
Fax:
Thư điện tử: bhyt@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Đặng Việt Hùng
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: hungdv.bh@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Phan Văn Toàn
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: toanpv.bh@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Đặng Hồng Nam
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: namdh.bh@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Trí Dũng
Điện thoại cơ quan: 024.6273.2347

Thư điện tử: dungnt.bh@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến