Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Địa chỉ: Tầng 6 nhà B, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62732279
Fax: 024.62732279
Thư điện tử: ttb@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế; quản lý máy móc, thiết bị chuyên dùng trong hoạt động sự nghiệp y tế và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình y tế.
Lãnh đạo đơn vị
Vụ trưởng:Nguyễn Minh Lợi
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: loinm.ttbct@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Tử Hiếu
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: hieunt.ttbct@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Nguyễn Anh Tú
Điện thoại cơ quan: 0246.2732276
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: tuna.ttbct@moh.gov.vn
Phó Vụ trưởng:Lê Văn Dụng
Điện thoại cơ quan: 024.6273 2272
Số phòng làm việc: tầng 6 nhà B, Bộ Y tế
Thư điện tử: dunglv.ttbct@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến