Cục Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tòa nhà Cục CNTT ngõ 135 Núi Trúc
Điện thoại: 024.37368315 (máy lẻ 18, 22)
Fax:
Thư điện tử: cntt@moh.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
1. Cục Công nghệ thông tin là cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế (gọi tắt là y tế điện tử); tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế trên phạm vi toàn quốc;
2. Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.
Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Đỗ Trường Duy
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: Duydt.cntt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Phạm Xuân Viết
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: vietpx.cntt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Trường Nam
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Ngõ 135 Núi Trúc
Thư điện tử: namnt.cntt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến