Cục Quản lý Dược

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37366483
Fax: 024.38234758
Thư điện tử: cqldvn@moh.gov.vn
Website: https://dav.gov.vn/
Chức năng nhiệm vụ
1. Cục Quản lý Dược là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực dược, bao gồm: thuốc hóa dược; thuốc dược liệu; vắc xin; sinh phẩm (trừ sinh phẩm chẩn đoán invitro); nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả bán thành phẩm dược liệu, trừ dược liệu); bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm trong phạm vi cả nước.
Cục Quản lý Dược có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là: Drug Administration of Vietnam, viết tắt là DAV.
2. Cục Quản lý Dược có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở làm việc chính tại thành phố Hà Nội.
Thông tin chi tiết:
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Vũ Tuấn Cường
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: cuongvt.qld@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Thành Lâm
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: lamnt.qld@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:TS. Tạ Mạnh Hùng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: hungtm.qld@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:PGS.TS. Lê Việt Dũng
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: dunglv.qld@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến