Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 034.62732247
Fax: 024.62733338
Thư điện tử: ydct@moh.gov.vn
Website: https://ydct.moh.gov.vn/
Chức năng nhiệm vụ
1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y, dược cổ truyền.
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Traditional Medicine Administration, viết tắt là: TMA
2. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Nguyễn Thế Thịnh
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: thinhnt.ycdt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Trần Minh Ngọc
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: tmngoc.ydct@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Trịnh Thị Diệu Thường
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà B Bộ Y tế
Thư điện tử: thuongttd.ydct@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến