Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 034.62733082
Fax: 024.62733082
Thư điện tử: kcb@moh.gov.vn
Website: kcb.vn
Chức năng nhiệm vụ
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực và chất lượng của hệ thống khám, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.
2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo đơn vị
Phó Cục trưởng:Nguyễn Trọng Khoa
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: khoant.kcb@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Vương Ánh Dương
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: duongva.kcb@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Dương Huy Lương
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Nhà A Bộ Y tế
Thư điện tử: luongdh.kcb@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến